Klachtenregeling

Inleiding

Podocentrum Hoep Zuid streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de klant. Toch kan het gebeuren dat klanten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben.Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie moet als een klacht gezien worden. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de klant opgelost te worden. Hierbij moet ons motto zijn: “Een klacht is een kans om je te verbeteren”.

Ontvangst en registratie van klachten

Klachten kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij Podologie Hoep Zuid binnenkomen.Iedere medewerker die een klacht van een klant ontvangt, dient hiervan een notitie te maken en door te geven.

Indienen van een klacht

U kunt een klacht indien via de mail: info@podologiehoepzuid.nl of via de post aan: Podologie Hoep Zuid, Zuiderweg 27, 1741 NA Schagen. Komt u er met de behandelaar niet uit, dan kunt u uw klacht ook melden bij de beroepvereniging St. LOOP. Het telefoon nummer van St. LOOP is: 0522 24 14 74. U kunt ook mailen naar:info@loop.nl

De Geschillencommissie

Podocentrum Hoep Zuid is ook aangesloten bij een onafhankelijke geschillen commissie. Geschillencommissie