Wat is podoposturaal therapie?

Podoposturaal therapie is een erkende opleding op hbo+ niveau, die gebruik maakt van reflex- en spierwerking onder de voeten om zodoende een stands-/ houdingsverandering hoger in het lichaam te weeg te brengen, waardoor klachten verholpen kunnen worden.

Iedere standsverandering van de voeten veroorzaakt een veranderde positie van ieder ander lichaamsdeel, tot in de nek toe. Omgekeerd idem!

Iedere veranderde positie elders leidt tot standsverandering van de voeten. Door de langdurige ongelijkmatige belasting die samenhangt met een niet-optimale houding, kunnen uiteenlopende klachten ontstaan.

De podoposturaal therapeuten, die voldoen aan de specifiek hoge eisen m.b.t. inrichting van de praktijk, gedragscode en bijscholing, kunnen zich aansluiten bij het Omni Podo Genootschap (het O.P.Gen). Steeds meer Zorgverzekeraars komen op voor een groot deel van de kosten of vergoeden het volledig, indien de therapie verstrekt wordt door een bij het genootschap aangesloten A-therapeut. Podologie Hoep Zuid heeft deze A-status.