De therapie die wij leveren valt in de aanvullende verzekering. Alles wat opgenomen is in de aanvullende verzekering gaat NIET ten lasten van het eigen risico.

Voor een overzicht van de vergoedingen voor 2020 kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polisvoorwaarden. Vergoeding zit niet in de basisverzekering (met uitzondering van diabetes patienten met een indicatie).