Leverings- en betalingsvoorwaarden Podocentrum Hoep Zuid

Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en therapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling

Indien het niet mogelijk is om rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te declareren, krijgt u een factuur van Podocentrum Hoep Zuid. Alle diensten en leveringen worden via de zorgverzekering of aan de betreffende patiënt gefactureerd, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is. U wordt dan ook zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur. Bij eventuele betalingen via overschrijving wordt een betalingstermijn gehanteerd. Indien u in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. Hiervoor wordt een incassobureau en/of deurwaarderskantoor ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt. Indien u een factuur ontvangt, dan dient u zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw zorgverzekeraar.

Annulering

Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht. Door u geplaatste bestellingen (zolen/orthesen etc.) kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.

Restitutie

De therapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Therapeutische zolen of orthesen zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.