Kwaliteitsregister voor de podotherapie/podologie

Podotherapeuten en podologen mogen de beschermde titels alleen voeren wanneer zij staan ingeschreven in het betreffende kwaliteitsregister. Het kwaliteitsregister stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele podotherapeut en podoposturaal therapeut en registerpodoloog.

Daarna geldt een jaarlijkse na- en bijscholingsverplichting.

Ten aanzien van praktijkvoering geldt dat de procesbeschrijving van de voetzorg nadrukkelijk gewaarborgd en gedocumenteerd is in het zorgprotocol en in het gedigitaliseerde zorgdossier van elke therapeut.

De erkenning door het kwaliteitsregister omvat tevens de beroepscode en een operationele visitatie- en klachtencommissie.    

Visitaties

Visitatie wordt sinds 2008 verplicht uitgevoerd bij alle therapeuten door een visiteur Visitatie wordt als een belangrijk middel gezien ter waarborging en verhoging van de kwaliteit van de zorg. Branche organisaties vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de bij haar aangesloten praktijken op peil is en dat dit voor haar ook inzichtelijk is. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat deze kwaliteitsborging voor hen belangrijk is. De beroepscode is uitgangspunt tijdens de visitatie.