Privacyverklaring

dd. 19 april 2018

U mag verwachten dat Podocentrum Hoep Zuid zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podocentrum Hoep Zuid naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Podocentrum Hoep Zuid

Zuiderweg 27

1741 NA SCHAGEN

Tel. 0224-218100

Email: info@podocentrumhoepzuid.nl

 

Voor de complete privacyverklaring in Pdf klikt u Privacyverklaring