Podocentrum Hoep Zuid is blij u weer te mogen ontvangen

Wij hebben momenteel een aangepaste behandelagenda. De zorg in het hele Gezondheidscentrum wordt weer opgestart en onze assistentes zijn druk met het beantwoorden van alle telefoontjes en maken van afspraken. Indien het enigzins mogelijk is, verzoeken wij u ons te mailen met de vraag voor een afspraak (info@podocentrumhoepzuid.nl). Dit om de assistentes te ontlasten. Wij bellen u dan z.s.m. terug voor het maken van een afspraak.

De ontvangst binnen de praktijk gaat gepaard met een aantal regels, graag uw aandacht hiervoor:

Wij vragen u bij binnenkomst de handen te wassen (er is een desinfectie display aanwezig bij binnenkomst van het pand en bij de balie)

Wij schudden geen handen

Wij willen het aantal patiënten in de wachtkamer beperken, daarom vragen wij u zoveel mogelijk alleen te komen

Wij vragen u niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak in de wachtkamer plaats te nemen en anders verzoeken wij u vriendelijk buiten even te wachten.

Therapeuten werken waar nodig met beschermende maatregelen

Bij de volgende symptomen vragen wij u de praktijk te vermijden (en waar nodig uw afspraak af te bellen).

Neusverkoudheid

Hoest

Sputumproductie

Keelpijn

Hoofdpijn

Verhoging of koorts

Kortademigheid

Algeheel onwelbevinden

Heeft u één van deze symptomen, maar wilt u wel een advies? Neem dan contact op voor een telefonisch consult 0224-218100 of via de mail: info@podocentrumhoepzuid.nl